Menu
Obec Drietoma
obecDrietoma

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

29/2024

Neuvedené

TimStav Sk s.r.o., Soy´n´ Health s.r.o., Dušan Kročil, Tomáš Múdry, Pavel Činčala, Stanislava Činčalová

Obec Drietoma

4. 6. 2024

Kúpna zmluva

28/2024

1,00 EUR

TimStav Sk s. r. o.

Obec Drietoma

4. 6. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny Firmalndividual Aktiv

27/2024

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Drietoma

20. 5. 2024

Zmluva o grantovom účte

26/2024

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Drietoma

9. 5. 2024

Darovacia zmluva

25/2024

150,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Drietoma

6. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2024

24/2024

700,00 EUR

Obec Drietoma

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

6. 5. 2024

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-201-005/2024

23/2024

59 364,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Drietoma

30. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2024

22/2024

1 000,00 EUR

Obec Drietoma

Jednota dôchodcov Slovenska

22. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb číslo 4/2024

21/2024

Neuvedené

BPS Audit, s.r.o.

Obec Drietoma

12. 4. 2024

Dodatok č. 1 k Servisno-materiálovej zmluve č. 2020-03-650/VB -

20/2024

Neuvedené

TOP SERVIS IT s.r.o.

Obec Drietoma

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 7/2024

19/2024

800,00 EUR

Obec Drietoma

Veselý Vidiek

3. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2024

18/2024

1 300,00 EUR

Obec Drietoma

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma

21. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2024

17/2024

600,00 EUR

Obec Drietoma

Združenie pod Technonovicou o.z.

21. 3. 2024

Zmluva č. 324 0290 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

16/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Drietoma

20. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2024

15/2024

1 000,00 EUR

Obec Drietoma

Občianske združenie Brúsne

20. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 4/2024

14/2024

600,00 EUR

Obec Drietoma

Stolnotenisový klub EURO Drietoma

15. 2. 2024

Mandátna zmluva

13/2024

Neuvedené

JUDr. Timea Bödőková

Obec Drietoma

7. 2. 2024

Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Drietoma

12/2024

Neuvedené

Obec Drietoma

Poľovnícke združenie Žľab Drietoma

7. 2. 2024

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20206758

11/2024

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Drietoma

7. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1/2024

10/2024

11 000,00 EUR

Obec Drietoma

Obecný futbalový klub drietoma

5. 2. 2024

Dodatok č. 18 k zmluve č. 550 010/11

9/2024

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

5. 2. 2024

Dodatok č. 10 k zmluve č. 550 010 21

8/2024

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

5. 2. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve č. 550 093 54

7/2024

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

26. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2024

Neuvedené

Ing. Juraj Medera -M.R.A.

Obec Drietoma

15. 1. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

5/2024

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná , a .s.

Obec Drietoma

12. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/617

4/2024

12 800,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Drietoma

12. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Z-O/2024/TZKO/379

3/2024

Neuvedené

ELEKOS

Obec Drietoma

9. 1. 2024

Dodatok č. 5 k zmluve č. 30452

2/2024

Neuvedené

Spoločnosť Stredné Považie a.s.

Obec Drietoma

4. 1. 2024

Kúpna zmluva

1/2024

60 200,00 EUR

Stopková Janette

Obec Drietoma

22. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12742/2023-M_ODPD k žiadosti č. 208/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

58/2023

43 150,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Drietoma

20. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre koncového odberateľa okrem domácností č. 23224976

57/2023

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

19. 12. 2023

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

56/2023

Neuvedené

Jančo Juraj SHR

Obec Drietoma

7. 12. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov

55/2023

Neuvedené

INISOFT s.r.o.

Obec Drietoma

7. 12. 2023

Dodatok č. 1

54/2023

1,00 EUR

Obec Drietoma

MUDr. Činčala s.r.o.

4. 12. 2023

Zmluva o spolupráci

53/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Drietoma

30. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

52/2023

155,00 EUR

ITSEN, s. r. o.

Obec Drietoma

20. 11. 2023

Zmluva o dielo č. S/008/2023

51/2023

504 095,51 EUR

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Obec Drietoma

25. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2023

50/2023

1 000,00 EUR

Obec Drietoma

Obecný futbalový klub drietoma

13. 10. 2023

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01504/2022-PKZO-K40013/22.00 - Obec Drietoma, k. ú. Drietoma, okres Trenčín

49/2023

0,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Obec Drietoma

11. 10. 2023

Kúpna zmluva

48/2023

4 980,00 EUR

Obec Drietoma

Michal Beznák, Tatiana Svrčková

3. 10. 2023

Kúpna zmluva

47/2023

1,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-66 Drietoma

Obec Drietoma

2. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2023

46/2023

1 000,00 EUR

Obec Drietoma

Jednota dôchodcov Slovenska

29. 9. 2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

45/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Drietoma

13. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

44/2023

1 750,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor

Obec Drietoma

31. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 7/2023

43/2023

800,00 EUR

Obec Drietoma

Veselý Vidiek

25. 8. 2023

Zámenná zmluva a Kúpna zmluva

42/2023

770,00 EUR

Obec Drietoma

Martin Kotras

25. 8. 2023

Zmena fakturácie za výkon stavebného dozoru

41/2023

Neuvedené

Ing. Ján Malast - STAMAT

Obec Drietoma

21. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2023

40/2023

800,00 EUR

Obec Drietoma

Združenie pod Technonovicou o.z.

21. 8. 2023

Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/08394/001

39/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Drietoma

16. 8. 2023

Zmluva č. JS/2023/M/02701/KJ

38/2023

264,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Drietoma

15. 8. 2023

Zmluva č. 2023/0665 o poskytnutí dotácie

37/2023

2 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Drietoma

3. 8. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANI4

36/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Drietoma

2. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

35/2023

240,00 EUR

Obec Drietoma

Komunálna poisťovňa

28. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytového priestoru

34/2023

2 447,52 EUR

Obec Drietoma

Eva Michalcová

17. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZT6-91-108

33/2023

49 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Drietoma

13. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/128

32/2023

523 335,69 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Drietoma

6. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

31/2023

289 727,63 EUR cena s DPH

SATES a.s.

Obec Drietoma

6. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2023

30/2023

700,00 EUR

Obec Drietoma

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

4. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 4/2023

29/2023

600,00 EUR

Obec Drietoma

Stolnotenisový klub EURO Drietoma

4. 7. 2023

Poistná zmluva č. 550 9000197 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis

28/2023

210,26 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Drietoma

4. 7. 2023

Poistná zmluva č. 550 9000190 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis

27/2023

223,80 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Drietoma

27. 6. 2023

Zmluva o dielo

26/2023

488 881,40 EUR

L.I.R.R., s.r.o.

Obec Drietoma

26. 6. 2023

Zmluva o spolupráci

25/2023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Drietoma

23. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 2/2023

24/2023

1 300,00 EUR

Obec Drietoma

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma

15. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu 2023 č. 230523_168

23/2023

800,00 EUR

Hudobný fond

Obec Drietoma

18. 5. 2023

Zmluva o grantovom účte

22/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Drietoma

18. 5. 2023

Zmluva o združenej dodávke plynu pre koncového odberateľa okrem domácnosti č. 23122109

21/2023

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

16. 5. 2023

Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A10280-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa

20/2023

86,64 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Drietoma

15. 5. 2023

Zmluva o dielo

19/2023

28 800,00 EUR

ARGUS-DS s.r.o.

Obec Drietoma

2. 5. 2023

Zmluva č. 323 0284 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

18/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Obec Drietoma

27. 4. 2023

Zmluva č. JS/2023/M/01160/KJ

17/2023

540,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Drietoma

12. 4. 2023

Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb

16/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Drietoma

29. 3. 2023

Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

15/2023

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

15. 3. 2023

Darovacia zmluva

14/2023

Neuvedené

Záchrana OZ

Obec Drietoma

15. 3. 2023

Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti

13/2023

1 300,00 EUR

Dychová hudba Krásinka

Obec Drietoma

9. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. E 4977-11/2022

12/2023

Neuvedené

Obec Drietoma

SkyToll, a. s.

6. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2278/2022

11/2023

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Obec Drietoma

13. 2. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2023

Neuvedené

Obec Drietoma

Západoslovenská distribučná , a .s.

6. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce 1/2023

9/2023

9 000,00 EUR

Obec Drietoma

Obecný futbalový klub drietoma

6. 2. 2023

Zámenná zmluva

7/2023

Neuvedené

Obec Drietoma

Anna Kvetáková, Ing. Eva Kvetáková, Anna Kvetáková

6. 2. 2023

Zmluva o nájme

8/2023

Neuvedené

AGA-SK s.r.o.

Obec Drietoma

6. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. 550 093 54

6/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

6. 2. 2023

Dodatok č. 17 k zmluve č. 550 010/11

5/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

6. 2. 2023

Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 010 21

4/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Drietoma

6. 2. 2023

Dodatok č. 4 k zmluve č. 30452

3/2023

Neuvedené

Spoločnosť Stredné Považie a.s.

Obec Drietoma

30. 1. 2023

Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-001

2/2023

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Drietoma

10. 1. 2023

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov „Wifi pre teba v obci Drietoma“

1/2023

9 000,00 EUR cena s DPH

Nelson Services, s.r.o.

Obec Drietoma

30. 12. 2022

Dohoda č. 22/13/010/30

50/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Drietoma

28. 12. 2022

Dohoda o splátkach SE-OU2-2022/002735-094

49/2022

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Drietoma

20. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

48/2022

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

24. 11. 2022

Zmluva o dielo

47/2022

65 756,33 EUR cena s DPH

Elino s.r.o.

Obec Drietoma

23. 11. 2022

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

46/2022

cena je špecifikovaná v čl. IV. zmluvy

Juraj Jančo SHR

Obec Drietoma

18. 11. 2022

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve

45/2022

Neuvedené

Obec Drietoma

Slnečný lúč, n.o.

4. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

44/2022

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Drietoma

24. 10. 2022

Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve č. VP/22/08394/001

10/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Drietoma

24. 10. 2022

Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve č. VP/22/08394/002

9/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Drietoma

24. 10. 2022

Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/08394/001

43/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Drietoma

24. 10. 2022

Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/08394/002

42/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Drietoma

21. 9. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2278/2022

41/2022

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Obec Drietoma

8. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2022

40/2022

800,00 EUR

Obec Drietoma

Veselý Vidiek

7. 9. 2022

Mandátna zmluva č. 55/2022

39/2022

2 950,00 EUR

Ing. Ján Malast - STAMAT

Obec Drietoma

26. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. E 4977-11/2022

38/2022

50,00 EUR

Obec Drietoma

SkyToll, a. s.

1. 8. 2022

Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-051/2022

37/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Drietoma

1. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 8/2022

36/2022

2 100,00 EUR

Obec Drietoma

Spolok dychová hudba Drietomanka

1. 8. 2022

Zmluva č. JS/2022/M/01439/KJ

35/2022

264,00 EUR cena s DPH

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Drietoma

1. 8. 2022

Zmluva č. JS/2022/M/01440/KJ

34/2022

498,00 EUR cena s DPH

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Drietoma

28. 7. 2022

Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

33/2022

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

26. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

32/2022

1 500,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor

Obec Drietoma

21. 7. 2022

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

31/2022

1 000,00 EUR

Obec Drietoma

Jednota dôchodcov Slovenska

15. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

30/2022

3 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Drietoma

6. 7. 2022

Kúpna zmluva

29/2022

2 750,00 EUR

Eva Hrnčáriková

Obec Drietoma

20. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu

28/2022

1 000,00 EUR

Hudobný fond

Obec Drietoma

16. 6. 2022

Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

27/2022

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Drietoma

14. 6. 2022

Zmluva o spolupráci

26/2022

470,00 EUR

Obec Drietoma

Komunálna poisťovňa

8. 6. 2022

Zmluva o grantovom účte

25/2022

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Drietoma

3. 6. 2022

Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230

24/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Drietoma

2. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

23/2022

Neuvedené

Jozef Gavenda

Obec Drietoma

27. 5. 2022

Zmluva o dielo

22/2022

263 629,93 EUR cena s DPH

SATES a.s.

Obec Drietoma

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2022

21/2022

1 300,00 EUR

Obec Drietoma

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma

16. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2022

20/2022

700,00 EUR

Obec Drietoma

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APV2

19/2022

26 855,20 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Drietoma

3. 5. 2022

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

18/2022

3 000,00 EUR

Poddukelský umelecký ľudový súbor

Obec Drietoma

3. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu mOBEC

17/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Drietoma

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2022

16/2022

700,00 EUR

Združenie pod Technonovicou o.z.

Obec Drietoma

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 322 0286

15/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Drietoma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Zajtra má meniny Adolf, Adolfína

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:72
TÝŽDEŇ:2219
CELKOM:1040713

Organizácie a spolky v obci

Obec Drietoma


Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.