Obsah

Zmluvy, Faktúry,Objednávky do 31.3.2022

Objednávky


Dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
O2022/20, Objednávame si čistenie kanalizácie v areáli školy 31.03.2022 15.04.2022
O2022/18, Objednávame si u Vás vypracovanie aktualizácie PD 25.03.2022 09.04.2022
O2022/17, Objednávame si u Vás vystúpenie Poddukelského 22.03.2022 06.04.2022
O2022/19, Objednávame si u Vás dodanie tovaru: 22.03.2022 06.04.2022
O2022/16, Objednávame si u Vás zvučenie a osvetlenie 21.03.2022 05.04.2022
O2022/15, Objednávame si u Vás 65 ks drevený prívesok 15.03.2022 30.03.2022
O2022/11, Objednávame si u Vás štrkopieskovú zmes 14.03.2022 29.03.2022
O2022/12, Objednávame si u Vás práce vysokozdvižnou 14.03.2022 29.03.2022
O2022/13, Objednávame si u Vás zhotovenie magnetickej výplne 14.03.2022 29.03.2022
O2022/14, Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kinosály 14.03.2022 29.03.2022
O2022/10, Objednávame si u Vás 30 ks smetných nádob 11.03.2022 26.03.2022
O2022/9, Objednávame si u Vás vybudovanie plynovej prípojky 07.03.2022 22.03.2022
O2022/8, V zmysle cenovej ponuky objednávame u Vás 02.03.2022 17.03.2022
O2022/7, Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kinosály 25.02.2022 12.03.2022
O2022/5, Objednávame si u Vás porez smrekovej guľatiny 14.02.2022 01.03.2022
O2022/6, Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o NFP 14.02.2022 01.03.2022
O2022/4, Objednávame si u Vás samolepky na smetné nádoby 02.02.2022 17.02.2022
O2022/3, Objednávame si výrobu, dovoz a montáž regálov 28.01.2022 12.02.2022
O2022/2, Hudobné nástroje 24.01.2022 08.02.2022
O2022/1, Objednávame si u Vás úpravu miestnej komunikácie 12.01.2022 27.01.2022