Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Projekt: Kompostujeme v bielokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (kohézny fond)

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Nenávratný finančný príspevok: 199 924,01 EUR

Cieľom projektu je zvýšenie kapacít zariadení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v 7 obciach Združenia obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

 

Projekt kompostovania

Dátum zvesenia: 8. 3. 2019