Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

Kubínska hoľa

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

21.01.2019

Kubínska hoľa

Výlet na Kubínsku hoľu v sobotu 2.3.2019

Obec Drietoma organizuje zimný turistický a lyžiarsky výlet na Kubínsku hoľu, ktorý sa bude konať v sobotu 2. marca 2019. Odchod autobusu z Drietomy bude o 7:00 hod. Na výlet je možné prihlásiť sa len osobne na obecnom úrade, pri nahlásení je nutné zaplatiť zálohu 12,- eur (predpokladaná cena za dopravu). Lístky na lanovku a skipasy si rieši každý individuálne.

Detail

16.01.2019

Aktualizácia územného plánu obce Drietoma

Výzva na predkladanie požiadaviek

Detail

15.01.2019

Školská zábava 9.2.2019

ZŠ s MŠ Drietoma pozýva všetkých priaznivcov dobrej zábavy na tradičnú ŠKOLSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.2.2019 v školskej jedálni. Do tanca bude hrať hudobná skupina Amazon. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 239 507, 032/64 99 328, alebo priamo v škole v kancelárii na 1. poschodí.

Detail

15.01.2019

Obmedzenie parkovania na miestnych komunikáciách

Vzhľadom na predpovede počasia a očakávané snehové zrážky opätovne žiadame občanov, aby neparkovali na miestnych komunikáciách a parkovali autá vo svojich dvoroch a garážach. Zimná údržba ciest je pri väčšom množstve snehu náročná a autá stojace na ceste tvoria nepríjemnú prekážku, ktorú musí odhŕňač obchádzať a dávať pozor, aby autá odhŕňaným snehom či posypom nepoškodil. Autá na ceste tiež zaberajú miesto na odhrnutý sneh a ak je na ulici zaparkovaných áut viac, odhŕňač nemusí zvládnuť slalom pomedzi ne. Buďme k sebe ohľaduplní aj v tomto smere, nerobme z miestnych komunikácií parkoviská a nechajme ich voľné pre dopravu.

Detail

14.01.2019

Daň za psa 2019

Upozorňuje občanov, že každý pes musí byť prihlásený na obecnom úrade a za každého psa sa musí platiť daň.

Detail

14.01.2019

Daň z nehnuteľností 2019

Občania, ktorým v roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie nehnuteľnosti, zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmena adresy, atď.), sú povinní do 31. januára 2019 podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Detail

14.01.2019

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2019

Zníženie alebo odpustenie poplatku sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce.

Detail

08.01.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 24.01.2019

Vo štvrtok 24.01.2019 od 08:00 do 15:00 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci: horný koniec - pri potoku, za ihriskom, pri hlavnej ceste; ďalej Chríby, Komarňanská ulica a ulica s lesáckymi bytovkami (rozpis domov podľa súpisných čísel je v prílohe)

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.