Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

kaštieľ

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

18.10.2019

nordic walking

NORDIC WALKING v Drietome 21.10.2019

Nordic walking Trenčín pozýva v pondelok 21. októbra 2019 od 17:30 do 19:00 na športové podujatie pre širokú športovú aj laickú verejnosť s názvom Nordic walking pre všetkých. Podujatie sa bude konať na futbalovom ihrisku v Drietome. Kurz je zdarma, účastníkom budú palice zapožičané bezplatne. Nordic walking pre všetkých sa koná s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu.

Detail

17.10.2019

logo

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Všetky informácie týkajúce sa volieb do NR SR v roku 2020 nájdete na úradnej tabuli

Detail

17.10.2019

panáčik elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny 29.10.2019 a 30.10.2019

V utorok 29.10.2019 a v stredu 30.10.2019 od 7:00 do 18:30 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalitách Zvrácená a Žrnové (rozpis domov podľa súpisných čísel je v prílohách).

Detail

17.10.2019

komín

Komínové a vykurovacie telesá počas vykurovacej sezóny

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania na tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.

Detail

14.10.2019

UPOZORNENIE NA NEUHRADENÉ PLATBY

Upozorňujeme občanov, že stále evidujeme neuhradené platby za komunálny odpad, neuhradené dane a poplatky za psov. Všetky výmery za tento rok sú už po dátume splatnosti. Žiadame všetkých občanov a podnikateľov, aby si skontrolovali úhrady výmerov a prípadné nedoplatky uhradili do 31.10.2019. Rovnako žiadame občanov, aby si pozorne prezerali výmery a pri platbe prevodom uhrádzali celú čiastku s príslušným variabilným symbolom (potrebné pre správnu identifikáciu platby).

Detail

07.10.2019

cvičenie

Aerobik a Pilates cvičenia

Klub aerobiku v Drietome pozýva ženy na tradičné cvičenia, ktoré sa od 7.10.2019 budú konať každý pondelok v telocvični základnej školy (vstup bočnými dverami zo školského dvora). Pilates začína o 18:00, Aerobik začína o 19:00. Na vašu účasť sa teší cvičiteľka Anka Hlaváčová.

Detail

04.10.2019

logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy do 1.11.2019. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Detail

25.09.2019

Taktické cvičenie

Taktické cvičenie v našom chotári 24.9.2019

V katastri našej obce sa v utorok 24. septembra 2019 konalo medzinárodné policajné cvičenie. Na jeho organizácii sa podieľalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajské Ředitelství policie Zlínskeho kraje, Slovenská pátracia služba a zložky integrovaného záchranného systému.

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.