Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

POZVÁNKA

Vianočný galakoncert

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

14.12.2018

Odpis vodomerov firmou Jozef Janiš - EKO-STAVSOL

od 17.12.2018 do 21.12.2018

Detail

12.12.2018

30.Silvestrovský výstup

30. Silvestrovský výstup na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab

Obec Drietoma a Turisti a milovníci prírody Vás pozývajú na jubilejný 30. silvestrovský výstup na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab, ktorý sa bude konať v nedeľu 30.12.2018. Na prepravu do Liešnej je možné využiť spoj pravidelnej autobusovej linky, ktorý odchádza o 8:51 od Jednoty. Po úspešne zvládnutom výstupe bude pre účastníkov výstupu pripravené občerstvenie v kinosále.

Detail

11.12.2018

Hokejový turnaj 4 obcí 29.12.2018

Tradičný hokejový turnaj obcí, v ktorom si sily zmerajú družstvá z Drietomy, Adamovských Kochanoviec, Ivanoviec a Kostolnej-Záriečia, sa koná v sobotu 29. decembra 2018 v čase od 8:45 do 14:00 hod na zimnom štadióne Mariána Gáboríka MG RING Trenčín. Po skončení turnaja môžete využiť príležitosť korčuľovania zdarma v čase od 14:00 do 15:00 hod.

Detail

11.12.2018

Kompostovanie

Prednáška o kompostovaní 18.12.2018 o 18:00 - druhá a zároveň posledná prednáška!

Obyvatelia Drietomy majú stále možnosť získať kompostér na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zdarma. Podmienkou je absolvovanie prednášky o kompostovaní. Druhá a zároveň posledná prednáška organizovaná obcou Drietoma sa uskutoční v utorok 18. decembra 2018 o 18:00 hod v kinosále Drietoma. Upozorňujeme, že kto bude chcieť v budúcnosti prednášku absolvovať a tak získať kompostér zdarma, účasť na prednáške si bude musieť zaplatiť.

Detail

28.11.2018

Oslavy 100. výročia vzniku ČSR

Oslavy 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky a odhalenie pamätnej tabule legionárovi Jánovi Minárikovi

Asi mi dáte za pravdu, že jedným z dôležitých výročí, ktoré sme si v roku 2018 pripomenuli, bolo 100. výročie vzniku prvej Česko-slovenskej republiky.

Detail

27.11.2018

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že 6. novembra 2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Teda všetky chovy ošípaných – aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu – musia byť registrované. Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín. Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže mu byť udelená pokuta od 100 do 400 eur.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018.

Detail

14.10.2018

Stretnutie seniorov

Stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Pre dnešnú dobu je charakteristická uponáhľanosť, stres, únava a ľudia nielen v produktívnom veku majú často na perách tú istú vetu – nemám na nikoho a na nič čas.

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.