Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

kaštieľ

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

21.02.2020

logo

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Všetky informácie týkajúce sa Volieb do NR SR v sobotu 29.2.2020 nájdete na úradnej tabuli

Detail

19.02.2020

sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna.

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

Detail

12.02.2020

panáčik elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny 3.3.2020

V utorok 3.3.2020 od 9:00 do 11:00 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledovných súpisných číslach: 339, 339/ZA, 399, 928, 938 (oznámenie s rozpisom domov podľa súpisných čísel je v prílohe).

Detail

27.01.2020

WIFI PRE TEBA

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Výška poskytnutého NFP: 8 550,00 € Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Detail

16.01.2020

logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy: NN vedenie Drietoma - lokalita Žrnové do 27.1.2020. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Detail

18.12.2019

zasnežená cesta

Zimná údržba ciest a parkovanie na miestnych komunikáciách

Vzhľadom na zimné obdobie žiadame občanov, aby v čase sneženia a následne vykonávania zimnej údržby ciest neparkovali na miestnych komunikáciách a parkovali autá vo svojich dvoroch a garážach. Zimná údržba ciest je pri väčšom množstve snehu náročná a autá stojace na ceste tvoria nepríjemnú prekážku, ktorú musí odhŕňač obchádzať a dávať pozor, aby odhŕňaným snehom či posypom nepoškodil autá, ploty, obrubníky a podobne. Autá na ceste tiež zaberajú miesto na odhrnutý sneh a ak je na ulici zaparkovaných áut viac, odhŕňač nemusí zvládnuť slalom pomedzi ne. Upozorňujeme, že tam, kde budú autá odstavené na miestnej komunikácii, nebudeme vykonávať zimnú údržbu ciest.

Detail

16.12.2019

Vianočný galakoncert

Vianočný galakoncert 15.12.2019

Predvianočné obdobie má zvláštne čaro. Iste mi dáte za pravdu, že je to obdobie, keď niečo chystáme, na niečo čakáme, na niečo sa tešíme...

Detail

08.12.2019

Mikuláš

Čertovský pohľad na mikulášsky týždeň 3.12.2019 - 7.12.2019

Začiatkom decembra v roku 2019 som tretíkrát dostal poverenie sprevádzať po Drietome Mikuláša, aby sme priamo doma zaklopali u 165 detí vo veku od 3 do 9 rokov.

Detail

04.04.2020

Deň Zeme 4.4.2020

Upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme

Detail

29.04.2020

Oslobodenie obce 29.4.2020

Kladenie vencov a spomienka na udalosti spojené s výročím oslobodenia obce na sklonku 2. svetovej vojny

Detail

30.04.2020

Stavanie mája 30.4.2020

Tradičné zdobenie a stavanie mája na futbalovom ihrisku spojené so zábavou

Detail

10.05.2020

Deň matiek 10.5.2020

Kultúrny program od detí ZŠ s MŠ určený mamám a starým mamám v sále kultúrneho domu

Detail

06.06.2020

Deň detí a Majstrovstvá obce vo varení guláša 6.6.2020

Oslava Dňa detí hrami, hudbou a kúzelníckym vystúpením. Majstrovstvá obce vo varení guláša - kulinárske zápolenie domácich tímov a pozvaných hostí.

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.