Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu, ktorý tvoria obce Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

POZVÁNKA

100. výročie ČSR

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

19.10.2018

Víťazný tím s trofejou

Prvý ročník Súťaže vo varení kapustnice v Brúsnom

Najskôr bol nápad obyvateľa Brúsneho Zdena Macharu, na porade so starostom obce stanovili termín 13. október 2018, dohodla sa miera pomoci zo strany obecného úradu a bolo to.

Detail

19.10.2018

Z rozprávky do rozprávky

Výlet Z rozprávky do rozprávky sa konával koncom júna, nakoľko je to však termín, kedy sa už mnohí rozbiehajú do sveta na prázdniny či dovolenky, padlo rozhodnutie, že ho tento rok skúsime zorganizovať na jeseň.

Detail

17.10.2018

Na Kôprovskom štíte

Expedícia Kôprovský štít 2018

Tretí drietomský výlet do Vysokých Tatier v dňoch 14.-16.9.2018

Detail

17.10.2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v stredu 24. októbra 2018 o 17:30 hod v prístavbe kultúrneho domu.

Detail

12.10.2018

Nebezpečný odpad

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 20.októbra 2018 od 8:00 do 10:00 pri požiarnej zbrojnici Žiadame o dochvíľnosť, nakoľko nebezpečný odpad budú preberať pracovníci firmy zabezpečujúcej odvoz nebezpečného odpadu LEN VO VYHRADENOM ČASE!

Detail

12.10.2018

objemový zber

Zber OBJEMNÉHO ODPADU

V obci budú kontajnery vedľa hasičskej zbrojnice vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00 hod, v piatok 19.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod, v sobotu 20.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod. V osade Brúsne bude k dispozícii kontajner pri detskom ihrisku vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00.

Detail

11.10.2018

Dovolenka praktického lekára pre dospelých od 15.10.2018 do 20.10.2018

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ľubomír Činčala oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude v našej obci ordinovať od 15.10.2018 do 20.10.2018. Zastupovať ho bude MUDr. Orechovská v Melčiciach-Lieskovom.

Detail

24.09.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Všetky oznamy v súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sú zverejnené v sekcii úradná tabula.

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.