Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

Veľká noc

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

08.04.2020

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma 16. apríla 2020

Dňa 16. apríla 2020 /štvrtok/ o 16.00 hod. sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma v areáli futbalového ihriska v Drietome.

Detail

08.04.2020

Obecný úrad

Matričná pohotovosť počas veľkonočných sviatkov a úradné hodiny na obecnom úrade

V prípade náhlej matričnej udalosti počas Veľkonočných sviatkov kontaktujte zamestnankyňu obecného úradu p. Janu Pálešovú na tel.č. 0918 324 905. Počas mimoriadnej situácie až do odvolania platia upravené otváracie hodiny.

Detail

07.04.2020

Pošta Drietoma obmedzenie hodín pre verejnosť

Pošta Drietoma bude mať v dňoch od 6.4.2020 do odvolania obmedzené hodiny pre verejnosť.

Detail

06.04.2020

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Drietoma 453, oznamuje, že zápis do 1.ročníka na školský rok 2020/2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie uskutoční 22. apríla 2020 elektronicky bez osobnej účasti

Detail

06.04.2020

Varovanie Ministerstva vnútra SR pred podvodmi na senioroch

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania.

Detail

06.04.2020

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov "Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov"

Detail

01.04.2020

Darovanie krvi

Výzva pre darcov krvi

Národná transfúzna služba v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 zaznamenala pokles darcov krvi. Keďže tradičný jarný hromadný odber krvi mobilnou odberovou jednotkou, ktorý sa mal v Drietome konať koncom apríla, je presunutý na jeseň na október, prosíme našich darcov, aby individuálne aj v tejto situácii išli darovať krv a pomohli tak zachrániť ľudské životy.

Detail

01.04.2020

logo

Predaj jabĺk a jablkovej šťavy - pre seniorov priamo domov

Naša stála predajkyňa jabĺk a jablkovej šťavy ponúka pre starších občanov dovoz nákupu priamo domov. Jablká a šťavu si môžete objednať na tel. čísle 0911 898 461, dovezie vám ich v deň predaja v obci.     

Detail

29.04.2020

Oslobodenie obce 29.4.2020

Kladenie vencov a spomienka na udalosti spojené s výročím oslobodenia obce na sklonku 2. svetovej vojny

Detail

30.04.2020

Stavanie mája 30.4.2020

Tradičné zdobenie a stavanie mája na futbalovom ihrisku spojené so zábavou

Detail

10.05.2020

Deň matiek 10.5.2020

Kultúrny program od detí ZŠ s MŠ určený mamám a starým mamám v sále kultúrneho domu

Detail

06.06.2020

Deň detí a Majstrovstvá obce vo varení guláša 6.6.2020

Oslava Dňa detí hrami, hudbou a kúzelníckym vystúpením. Majstrovstvá obce vo varení guláša - kulinárske zápolenie domácich tímov a pozvaných hostí.

Detail

05.07.2020

Hviezdicový výstup na Machnáč 5.7.2020

Výstup na najvyššie položené miesto obce Drietoma ku krížu svätého Cyrila a Metoda

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.