Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu, ktorý tvoria obce Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

 

drietoma

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

24.09.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Všetky oznamy v súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sú zverejnené v sekcii úradná tabula.

Detail

21.09.2018

Aerobik a Pilates cvičenia

Klub aerobiku v Drietome pozýva ženy na tradičné cvičenia, ktoré sa od 24.09.2018 budú konať každý pondelok v telocvični základnej školy. Pilates začína o 18:00, Aerobik začína o 19:00. Na vašu účasť sa teší cvičiteľka Anka Hlaváčová.

Detail

21.09.2018

Odpočet stavu elektromerov v dňoch 24.09.2018 - 27.09.2018

ZSE Energia a.s. bude robiť v Drietome odpočet stavu spotrebovanej elektrickej energie a prosí občanov o spoluprácu sprístupnením elektromerov a pozatváraním psov.

Detail

21.09.2018

Nezaplatené faktúry za vodu

Prevádzkovateľ verejného vodovodu firma Jozef Janiš – EKO-STAVSOL Drietoma oznamuje občanom, že ku dnešnému dňu eviduje nezaplatené faktúry za odber vody – obdobie I. polrok 2018. Faktúry treba uhradiť najneskôr do 28.09.2018 na bežný účet alebo v hotovosti priamo na firme. Po tomto termíne budú zaslané upomienky, ktoré budú spoplatnené.

Detail

19.09.2018

zber elektroodpad

Zber ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Elektroodpad sa bude zbierať v bývalej škôlke pri detskom ihrisku vedľa futbalového ihriska v piatok 5.10.2018 od 14:00 do 19:00, v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00. V rovnakom čase bude prebiehať zber elektroodpadu v osade Brúsne na ploche pri detskom ihrisku

Detail

19.09.2018

objemový zber

Zber OBJEMNÉHO ODPADU

V obci budú kontajnery vedľa hasičskej zbrojnice vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00 hod, v piatok 19.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod, v sobotu 20.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod. V osade Brúsne bude k dispozícii kontajner pri detskom ihrisku vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00.

Detail

11.09.2018

UPOZORNENIE K PLATBÁM

Upozorňujeme občanov, že stále evidujeme neuhradené platby za komunálny odpad, dane a poplatky za psov. Všetky výmery za tento rok sú už po dátume splatnosti. Žiadame všetkých občanov, aby si skontrolovali úhrady výmerov a prípadné nedoplatky uhradili čo najskôr. Rovnako žiadame občanov, aby si pozorne prezerali výmery a pri platbe prevodom uhrádzali celú čiastku s príslušným variabilným symbolom (potrebné pre správnu identifikáciu platby).

Detail

10.09.2018

Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2018

V stredu 26.9.2018 od 08:00 do 15:00 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Branné, Hranica, Liešna (rozpis domov podľa súpisných čísel je v prílohe)

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.