Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

Detský maškarný ples

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

16.01.2020

logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy: NN vedenie Drietoma - lokalita Žrnové do 27.1.2020. Po tomto termíne Západoslovenská distribučná vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Detail

14.01.2020

logo

Agrosúča a.s. oznamuje zrušenie predaja z pojazdnej predajne

Agrosúča a.s. Horná Súča oznamuje svojim zákazníkom, že predaj mlieka a mliečnych výrobkov z pojazdnej predajne sa zrušil od 1.1.2020. Celý sortiment výrobkov je možné zakúpiť v podnikovej predajni v Hornej Súči. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že nám zachováte svoju priazeň.

Detail

13.01.2020

Detský maškarný ples

Detský maškarný ples v sobotu 25.01.2020 o 15:00

Ples pre deti sa koná v jedálni základnej školy. Zábava, hry a nápoje budú zabezpečené, ostatné občerstvenie je batôžkové - teda kto si čo donesie, to aj zje. Špeciálna požiadavka na deti aj rodičov - treba si priniesť prezuvky.

Detail

08.01.2020

logo

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Zníženie alebo odpustenie poplatku sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce.

Detail

08.01.2020

domček

Daň z nehnuteľností 2020

Občania, ktorým v roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie nehnuteľnosti, zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmena adresy, atď.), sú povinní do 31. januára 2020 podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Detail

08.01.2020

pes

Daň za psa 2020

Upozorňuje občanov, že každý pes musí byť prihlásený na obecnom úrade.

Detail

08.01.2020

Kubínska hoľa

Lyžiarsko-turistický výlet na Kubínsku hoľu 22.2.2020

Obec Drietoma organizuje zimný turistický a lyžiarsky VÝLET NA KUBÍNSKU HOĽU, ktorý sa bude konať v sobotu 22. februára 2020. Odchod autobusu z Drietomy bude o 7:00 hod. Na výlet je možné prihlásiť sa len osobne na obecnom úrade (meno, adresa, telefónne číslo), pri nahlásení je nutné zaplatiť zálohu 12 eur, čo je predpokladaná cena za dopravu na osobu pri naplnení autobusu. V prípade záujmu o vybavenie celodenného skipasu sa platí aj záloha na skipas - dospelý 29 eur, junior 24 eur, dieťa 18 eur + 2 eurá záloha za kartu, alebo si lístky na lanovku a skipasy môžete riešiť individuálne.

Detail

07.01.2020

logo

Tradičná školská zábava 1.2.2020

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ, Drietoma srdečne pozýva na tradičnú ŠKOLSKÚ ZÁBAVU v sobotu 1.februára 2020 o 19:00 v Školskej jedálni ZŠ s MŠ. Konzumné 20€, hrajú Huncúti. Rezervácia lístkov na riaditeľstve školy: 0911 239 507 , 0903 686 273, 0911 239 508

Detail

25.01.2020

Detský maškarný ples 25.1.2020

Maškarný ples pre deti, kde si nielen zatancujú, ale aj zasúťažia a zahrajú sa.

Detail

01.02.2020 - 02.02.2020

Tradičná školská zábava 1.2.2020

Fašiangová zábava pri dobrej hudbe a chutnom jedle

Detail

15.02.2020

Obecná zabíjačka 15.2.2020

Ochutnávka zabíjačkových špecialít spojená so zábavou

Detail

22.02.2020

Lyžiarsko-turistický výlet na Kubínsku hoľu 22.2.2020

Výlet na Kubínsku hoľu s možnosťou lyžovačky i zimnej turistiky

Detail

04.04.2020

Deň Zeme 4.4.2020

Upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.