Obsah

Finančné dokumenty

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 25x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 18x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 19x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 76x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 63x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 92x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 91x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 187x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 148x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 140x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 121x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 188x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 202x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 204x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 211x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 207x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 200x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 299x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 235x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 267x | 19.05.2016

Stránka