Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet na rok 2022 a roky 2023,2024 Stiahnuté: 35x | 15.12.2021

Programový rozpočet na rok 2022 a roky 2023,2024 Stiahnuté: 27x | 15.12.2021

Návrh programového rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024 Stiahnuté: 44x | 26.11.2021

Návrh finančného rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024 Stiahnuté: 37x | 26.11.2021

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 98x | 25.05.2021

Hodnotiaca správa plnenia programov - príloha záverečného účtu obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 66x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - obec - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 57x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 59x | 25.05.2021

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022, 2023 Stiahnuté: 106x | 17.12.2020

Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 90x | 17.12.2020

Návrh Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 97x | 30.11.2020

Návrh Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 58x | 30.11.2020

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2019 Stiahnuté: 144x | 29.05.2020

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Drietoma - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 121x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - Obec - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 104x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 105x | 29.05.2020

Finančný rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 169x | 13.12.2019

Programový rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 190x | 13.12.2019

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 118x | 27.11.2019

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 163x | 27.11.2019

Stránka