Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022, 2023 Stiahnuté: 25x | 17.12.2020

Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 12x | 17.12.2020

Návrh Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 17x | 30.11.2020

Návrh Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 14x | 30.11.2020

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2019 Stiahnuté: 67x | 29.05.2020

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Drietoma - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 57x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - Obec - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 49x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 51x | 29.05.2020

Finančný rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 79x | 13.12.2019

Programový rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 86x | 13.12.2019

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 72x | 27.11.2019

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 80x | 27.11.2019

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 176x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 113x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 127x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 215x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 192x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 252x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 243x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 365x | 23.05.2018

Stránka