Obsah

Finančné dokumenty

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 50x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 37x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 41x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 93x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 77x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 118x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 118x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 219x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 171x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 160x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 135x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 201x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 222x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 217x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 233x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 226x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 219x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 319x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 256x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 292x | 19.05.2016

Stránka