Obsah

Finančné dokumenty

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 42x | 25.05.2021

Hodnotiaca správa plnenia programov - príloha záverečného účtu obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 19x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - obec - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 20x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 22x | 25.05.2021

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022, 2023 Stiahnuté: 67x | 17.12.2020

Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 43x | 17.12.2020

Návrh Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 45x | 30.11.2020

Návrh Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 37x | 30.11.2020

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2019 Stiahnuté: 105x | 29.05.2020

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Drietoma - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 88x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - Obec - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 80x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 74x | 29.05.2020

Finančný rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 110x | 13.12.2019

Programový rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 126x | 13.12.2019

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 94x | 27.11.2019

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 112x | 27.11.2019

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 204x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 137x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 156x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 252x | 13.12.2018

Stránka