Obsah

Finančné dokumenty

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 69x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 53x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 55x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 116x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 96x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 149x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 151x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 254x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 192x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 187x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 157x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 224x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 254x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 237x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 257x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 258x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 247x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 341x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 280x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 324x | 19.05.2016

Stránka