Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 47x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 39x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 55x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 55x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 146x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 117x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 111x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 97x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 163x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 173x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 179x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 182x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 178x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 177x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 274x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 206x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 235x | 19.05.2016

Hodnotiaca správa plnenia programov Stiahnuté: 234x | 19.05.2016

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 201x | 19.05.2016

Stránka

  • 1