Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 24x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 18x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 29x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 29x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 121x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 95x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 90x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 76x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 144x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 148x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 158x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 161x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 156x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 154x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 250x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 181x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 213x | 19.05.2016

Hodnotiaca správa plnenia programov Stiahnuté: 214x | 19.05.2016

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 180x | 19.05.2016

Stránka

  • 1