Obsah

Finančné dokumenty

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2021 škola Stiahnuté: 9x | 31.05.2022

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2021 obec Stiahnuté: 9x | 31.05.2022

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2021 Stiahnuté: 9x | 31.05.2022

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2021 Stiahnuté: 11x | 31.05.2022

Finančný rozpočet na rok 2022 a roky 2023,2024 Stiahnuté: 47x | 15.12.2021

Programový rozpočet na rok 2022 a roky 2023,2024 Stiahnuté: 50x | 15.12.2021

Návrh programového rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024 Stiahnuté: 59x | 26.11.2021

Návrh finančného rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024 Stiahnuté: 49x | 26.11.2021

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 112x | 25.05.2021

Hodnotiaca správa plnenia programov - príloha záverečného účtu obce Drietoma za rok 2020 Stiahnuté: 81x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - obec - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 71x | 25.05.2021

Čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 75x | 25.05.2021

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022, 2023 Stiahnuté: 121x | 17.12.2020

Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 109x | 17.12.2020

Návrh Programový rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 113x | 30.11.2020

Návrh Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022,2023 Stiahnuté: 69x | 30.11.2020

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2019 Stiahnuté: 160x | 29.05.2020

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Drietoma - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 138x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - Obec - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 116x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 118x | 29.05.2020

Stránka