Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 5x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 4x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 16x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 16x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 98x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 79x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 75x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 63x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 127x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 131x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 142x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 147x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 139x | 09.06.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - obec Stiahnuté: 138x | 09.06.2017

Záverečný účet obce Drietoma a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 231x | 09.06.2017

Čerpanie rozpočtových položiek ZŠ s MŠ Stiahnuté: 165x | 19.05.2016

Čerpanie rozpočtových položiek Obec Stiahnuté: 193x | 19.05.2016

Hodnotiaca správa plnenia programov Stiahnuté: 191x | 19.05.2016

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 165x | 19.05.2016

Stránka

  • 1