Obsah

Finančné dokumenty

Záverečný účet Obce Drietoma za rok 2019 Stiahnuté: 17x | 29.05.2020

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Drietoma - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 12x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - Obec - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 7x | 29.05.2020

Čerpanie rozpočtový položiek - ZŠ s MŠ - príloha záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 10x | 29.05.2020

Finančný rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 46x | 13.12.2019

Programový rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 37x | 13.12.2019

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 39x | 27.11.2019

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 49x | 27.11.2019

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 139x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 86x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 85x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 176x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 150x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 214x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 209x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 327x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 238x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 223x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 189x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 266x | 14.12.2017

Stránka