Obsah

Finančné dokumenty

Finančný rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 15x | 13.12.2019

Programový rozpočet na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 11x | 13.12.2019

Návrh programového rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 26x | 27.11.2019

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 35x | 27.11.2019

Záverečný účet obce Drietoma za rok 2018 Stiahnuté: 98x | 03.06.2019

Hodnotiaca správa plnenia programov za rok 2018 Stiahnuté: 66x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtových položiek za rok 2018 - obec Stiahnuté: 68x | 03.06.2019

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 138x | 13.12.2018

Programový rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 113x | 13.12.2018

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 171x | 27.11.2018

Návrh programového rozpočtu obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021 Stiahnuté: 180x | 27.11.2018

Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 285x | 23.05.2018

Hodnotiaca správa plnenia programov 2017 Stiahnuté: 208x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 203x | 23.05.2018

Čerpanie rozpočtových položiek 2017 - obec Stiahnuté: 168x | 23.05.2018

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 240x | 14.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018 a roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 275x | 14.12.2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 252x | 24.11.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 Stiahnuté: 305x | 24.11.2017

Príloha záverečného účtu za rok 2016 - čerpanie rozpočtových položiek - ZŠ s MŠ Stiahnuté: 284x | 09.06.2017

Stránka