Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2018

1/2018 riadne

OZ záp.1-2018, 21.02.2018.pdf

2/2018 mimoriadne

OZ záp.2 - 2018, 28.03.2018.pdf

3/2018 riadne

OZ záp.3-2018, 18.04.2018.pdf

4/2018 mimoriadne

OZ záp.4 - 2018, 09.05.2018.pdf

5/2018 riadne

OZ záp.5 -2018, 20.06.2018.pdf

6/2018 riadne

OZ záp.6 -2018, 12.09.2018.pdf

7/2018 mimoriadne

OZ záp.7 -2018,24.10.2018.pdf

8/2018 mimoriadne - ustanovujúce

OZ záp.8 - 2018,30.11.2016.pdf

2017

1/2017 riadne

zap1_17.pdf

2/2017 riadne

oz záp.2 - 2017, 12.04.2017.pdf

3/2017 mimoriadne

zápisnica č.3 rok 2017.pdf

4/2017 riadne

oz záp.4 - 2017, 26.06.2017.pdf

5/2017 mimoriadne

OZ záp.5 - 2017, 23.08.2017.pdf

6/2017 riadne

OZ záp.6 - 2017, 13.09.2017.pdf

7/2017 riadne

OZ záp.7 - 2017, 12.12.2017.pdf

2016

01/2016 riadne

zap-01-17022016-r.pdf

02/2016 riadne

zap-02-30032016-r.pdf

03/2016 riadne

zap-03-20160413-r.pdf

04/2016 riadne

zap4_16.pdf

05/2016 mimoriadne

zap5_16.pdf

Stránka