Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2021

1/2021 riadne

OZ_záp.1-2021,_18.02.2021.pdf

2/2021 mimoriadne

OZ_záp.2-2021,_10.03.2021.pdf

3/2021 riadne

OZ_záp.3-2021,_22.04.2021.pdf

4/2021 mimoriadne

MOZ_záp.4-2021,_20.05.2021.pdf

5/2021 riadne

OZ_záp.5-2021_17.06.2021.pdf

6/2021 riadne

OZ_záp.6-2021,_23.09.2021.pdf

2020

1/2020 riadne

OZ záp.1-2020, 13.02.2020.pdf

2/2020 riadne

OZ_záp.2-2020,_16.04.2020.pdf

3/2020 riadne

OZ záp.3-2020, 18.06.2020.pdf

4/2020 riadne

OZ záp.4-2020, 17.09.2020.pdf

5/2020 mimoriadne

OZ záp.5-2020, 29.10.2020.pdf

6/2020 riadne

OZ záp.6 -2020, 16.12.2020.pdf

2019

1/2019 riadne

OZ záp.1-2019, 14.02.2019.pdf

2/2019 riadne

OZ záp.2-2019, 11.04.2019.pdf

3/2019 mimoriadne

OZ záp.3-2019, 23.05.2019.pdf

4/2019 riadne

OZ záp.4-2019, 19.06.2019.pdf

5/2019 mimoriadne

OZ záp.5-2019, 04.08.2019.pdf

6/2019 riadne

OZ záp.6-2019, 12.09.2019.pdf

7/2019 riadne

OZ záp.7 -2019, 12.12.2019.pdf

2018

1/2018 riadne

OZ záp.1-2018, 21.02.2018.pdf

Stránka