Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2019

2/2019 riadne

OZ záp.2-2019, 11.04.2019.pdf

3/2019 mimoriadne

OZ záp.3-2019, 23.05.2019.pdf

4/2019 riadne

OZ záp.4-2019, 19.06.2019.pdf

5/2019 mimoriadne

OZ záp.5-2019, 04.08.2019.pdf

6/2019 riadne

OZ záp.6-2019, 12.09.2019.pdf

7/2019 riadne

OZ záp.7 -2019, 12.12.2019.pdf

2018

1/2018 riadne

OZ záp.1-2018, 21.02.2018.pdf

2/2018 mimoriadne

OZ záp.2 - 2018, 28.03.2018.pdf

3/2018 riadne

OZ záp.3-2018, 18.04.2018.pdf

4/2018 mimoriadne

OZ záp.4 - 2018, 09.05.2018.pdf

5/2018 riadne

OZ záp.5 -2018, 20.06.2018.pdf

6/2018 riadne

OZ záp.6 -2018, 12.09.2018.pdf

7/2018 mimoriadne

OZ záp.7 -2018,24.10.2018.pdf

8/2018 mimoriadne - ustanovujúce

OZ záp.8 - 2018,30.11.2016.pdf

9/2018 riadne

OZ záp.9 -2018, 12.12.2018.pdf

2017

1/2017 riadne

zap1_17.pdf

2/2017 riadne

oz záp.2 - 2017, 12.04.2017.pdf

3/2017 mimoriadne

zápisnica č.3 rok 2017.pdf

4/2017 riadne

oz záp.4 - 2017, 26.06.2017.pdf

5/2017 mimoriadne

OZ záp.5 - 2017, 23.08.2017.pdf

Stránka