Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2017

2/2017 riadne

oz záp.2 - 2017, 12.04.2017.pdf

3/2017 mimoriadne

zápisnica č.3 rok 2017.pdf

4/2017 riadne

oz záp.4 - 2017, 26.06.2017.pdf

5/2017 mimoriadne

OZ záp.5 - 2017, 23.08.2017.pdf

6/2017 riadne

OZ záp.6 - 2017, 13.09.2017.pdf

7/2017 riadne

OZ záp.7 - 2017, 12.12.2017.pdf

2016

01/2016 riadne

zap-01-17022016-r.pdf

02/2016 riadne

zap-02-30032016-r.pdf

03/2016 riadne

zap-03-20160413-r.pdf

04/2016 riadne

zap4_16.pdf

05/2016 mimoriadne

zap5_16.pdf

06/2015 riadne

zap-06-14092016-r.pdf

07/2016 mimoriadne

zap7_2016.pdf

08/2016 riadne

zap8_16.pdf

2015

01/2015 riadne

zap-01-23022015-r.pdf

02/2016 mimoriadne

zap-02-26022015-m.pdf

03/2015 riadne

zap-03-21052015-r.pdf

04/2015 riadne

zap-04-17062015-r.pdf

06/2015 riadne

zap-06-19082015-r.pdf

07/2016 riadne

zap-07-21102015-r.pdf

Stránka