Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2018

6/2018 riadne

OZ záp.6 -2018, 12.09.2018.pdf

7/2018 mimoriadne

OZ záp.7 -2018,24.10.2018.pdf

8/2018 mimoriadne - ustanovujúce

OZ záp.8 - 2018,30.11.2016.pdf

9/2018 riadne

OZ záp.9 -2018, 12.12.2018.pdf

2017

1/2017 riadne

zap1_17.pdf

2/2017 riadne

oz záp.2 - 2017, 12.04.2017.pdf

3/2017 mimoriadne

zápisnica č.3 rok 2017.pdf

4/2017 riadne

oz záp.4 - 2017, 26.06.2017.pdf

5/2017 mimoriadne

OZ záp.5 - 2017, 23.08.2017.pdf

6/2017 riadne

OZ záp.6 - 2017, 13.09.2017.pdf

7/2017 riadne

OZ záp.7 - 2017, 12.12.2017.pdf

2016

01/2016 riadne

zap-01-17022016-r.pdf

02/2016 riadne

zap-02-30032016-r.pdf

03/2016 riadne

zap-03-20160413-r.pdf

04/2016 riadne

zap4_16.pdf

05/2016 mimoriadne

zap5_16.pdf

06/2015 riadne

zap-06-14092016-r.pdf

07/2016 mimoriadne

zap7_2016.pdf

08/2016 riadne

zap8_16.pdf

2015

01/2015 riadne

zap-01-23022015-r.pdf

Stránka