Obsah

Zápisnice zo zasadnutia OZ

2017

6/2017 riadne

OZ záp.6 - 2017, 13.09.2017.pdf

7/2017 riadne

OZ záp.7 - 2017, 12.12.2017.pdf

2016

01/2016 riadne

zap-01-17022016-r.pdf

02/2016 riadne

zap-02-30032016-r.pdf

03/2016 riadne

zap-03-20160413-r.pdf

04/2016 riadne

zap4_16.pdf

05/2016 mimoriadne

zap5_16.pdf

06/2015 riadne

zap-06-14092016-r.pdf

07/2016 mimoriadne

zap7_2016.pdf

08/2016 riadne

zap8_16.pdf

2015

01/2015 riadne

zap-01-23022015-r.pdf

02/2016 mimoriadne

zap-02-26022015-m.pdf

03/2015 riadne

zap-03-21052015-r.pdf

04/2015 riadne

zap-04-17062015-r.pdf

06/2015 riadne

zap-06-19082015-r.pdf

07/2016 riadne

zap-07-21102015-r.pdf

08/2015 riadne

zap-08-16122015-r.pdf

2014

01/2014 riadne

zap-01-31032014-r.pdf

02/2014 riadne

zap-02-25042014-r.pdf

03/2014 riadne

zap-03-12052014-r.pdf

Stránka