Obsah

Územný plán obce

Schválený územný plán obce v r. 2012

Uplan

UPN O Drietoma – textová časť

Schéma urbanistických lokalít 1 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 1_smerna textova cast.pdf

Schéma urbanistických lokalít 1 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 1_zavazna textova cast.pdf

Schéma urbanistických lokalít 2 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 2_smerna textova cast.pdf

Schéma urbanistických lokalít 2 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 2_zavazna textova cast.pdf

Schéma urbanistických lokalít 3 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 3_smerna textova cast.pdf

Schéma urbanistických lokalít 3 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 3_zavazna textova cast.pdf

Smerná textová časť

upn o drietoma_text smerna cast.pdf

Záväzná textová časť

upn o drietoma_text zavazna cast.pdf

UPN O Drietoma – grafická časť

Schéma záväzných častí

upn o drietoma_schema zavaznych casti.pdf

1, Širšie vtahy

upn o drietoma_1_sirsie vtahy.pdf

2, Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

upn o drietoma_2_komplexny vykres priestoroveho usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia.pdf

2a, Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – detail zastavaného územia

upn o drietoma_2a_komplexny vykres priestoroveho usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia_detail zastavaneho uzemia.pdf

3, Doprava

upn o drietoma_3_doprava.pdf

4a, Energetika a slaboprúd

upn o drietoma_4a_energetika a slaboprud.pdf

4b, Vodné hospodárstvo

upn o drietoma_4b_vodne hospodarstvo.pdf

5, Ochrana prírody a tvorba krjiny

upn o drietoma_5_ochrana prirody a tvorba krajiny.pdf

6, Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

upn o drietoma_ 6_perspektivne pouzitie polnohospodarskej pody na nepolnohospodarske ucely.pdf

Stránka

  • 1