Menu
Obec Drietoma
obecDrietoma

Územný plán

Územný plán obce

Schválený územný plán obce v r. 2012
Schválené Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce v r. 2022

Uplan

UPN O Drietoma – textová časť

Schéma urbanistických lokalít 1 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 1_smerna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,52 kB

Schéma urbanistických lokalít 1 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 1_zavazna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,28 kB

Schéma urbanistických lokalít 2 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 2_smerna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,8 kB

Schéma urbanistických lokalít 2 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 2_zavazna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,54 kB

Schéma urbanistických lokalít 3 – smerná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 3_smerna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,33 kB

Schéma urbanistických lokalít 3 – záväzná textová časť

upn o drietoma_schema urbanistickych lokalit 3_zavazna textova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,45 kB

Smerná textová časť

upn o drietoma_text smerna cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB

Záväzná textová časť

upn o drietoma_text zavazna cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,36 kB

UPN O Drietoma – grafická časť

Schéma záväzných častí

upn o drietoma_schema zavaznych casti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,44 MB

1, Širšie vtahy

upn o drietoma_1_sirsie vtahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,75 MB

2, Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

upn o drietoma_2_komplexny vykres priestoroveho usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

2a, Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – detail zastavaného územia

upn o drietoma_2a_komplexny vykres priestoroveho usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia_detail zastavaneho uzemia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB

3, Doprava

upn o drietoma_3_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB

4a, Energetika a slaboprúd

upn o drietoma_4a_energetika a slaboprud.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

4b, Vodné hospodárstvo

upn o drietoma_4b_vodne hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB

5, Ochrana prírody a tvorba krjiny

upn o drietoma_5_ochrana prirody a tvorba krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,97 MB

6, Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

upn o drietoma_ 6_perspektivne pouzitie polnohospodarskej pody na nepolnohospodarske ucely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,56 MB

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Drietoma grafická časť

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,47 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,56 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,35 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,59 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,55 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,3 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 717,24 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,74 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,5 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,47 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 888,87 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,17 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 879,12 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__pred zmenou LEGENDA

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__pred zmenou LEGENDA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,26 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN_vyrez 5_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN_vyrez 5_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 703,7 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN__vyrez 5_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN__vyrez 5_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 580,41 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4aN_vyrez 5_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_4aN_vyrez 5_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,27 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN_pred zmenou LEGENDA

Driet_UPNO_ZaD1_4aEN_pred zmenou LEGENDA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,74 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,65 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,93 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 3_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,78 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,65 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,28 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK_vyrez 5_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 799,69 kB

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK__pred zmenou LEGENDA

Driet_UPNO_ZaD1_4bVK__pred zmenou LEGENDA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,98 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 653,56 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,69 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 1_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 715,23 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,5 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,09 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 2_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,42 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,48 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,56 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 807,97 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 4,5_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 4,5_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 943,56 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 4,5_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_6PF__vyrez 4,5_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 751,96 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 4,5_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 4,5_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 846,7 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 634,73 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_vyrez 6,7,8_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 879,12 kB

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_pred zmenou LEGENDA

Driet_UPNO_ZaD1_6PF_pred zmenou LEGENDA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,41 kB

Driet_UPNO_ZaD1_1SVZ_CISTOPIS

Driet_UPNO_ZaD1_1SVZ_CISTOPIS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,14 MB

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Drietoma textová časť

DRIET_UPNO_ZaD1_textova cast_CISTOPIS

DRIET_UPNO_ZaD1_textova cast_CISTOPIS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Drietoma povodňové ohrozenie

DRIET_UPNO_ZaD1_POVODNOVE OHROZENIE

DRIET_UPNO_ZaD1_POVODNOVE OHROZENIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,26 MB

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Drietoma VZN a záväzná časť

VZN č. 1-2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN-O Drietoma

VZN č. 1-2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN-O Drietoma.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB

DRIET_UPN_ZaD1_textova zavazna cast_CISTOPIS

DRIET_UPN_ZaD1_textova zavazna cast_CISTOPIS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 804,56 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,47 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,97 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 1_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,35 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,59 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,55 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 2_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,3 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 717,24 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,74 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 3_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,5 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,47 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 4,5_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_pred zmenou

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 888,87 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_zmena

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,17 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_po zmene

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__vyrez 6,7,8_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 879,12 kB

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__pred zmenou LEGENDA

Driet_UPNO_ZaD1_2KUN__pred zmenou LEGENDA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,26 kB

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma

Zajtra má meniny Jela, Krescenc, Krescencia

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:37
TÝŽDEŇ:1015
CELKOM:1014994

Organizácie a spolky v obci

Obec Drietoma


Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.