Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Drietoma za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Drietoma za rok 2021 (modul 265, 100435) štatistického zisťovania ŽP 6-01:

Spôsob zberu a poplatky za KO (828.05 kB)

Sumarizácia odpadu podľa druhu (2 MB)

 

Dátum zvesenia: 20. 4. 2022 Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková