Obsah

Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou Združenia obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu, ktorý tvoria obce Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.

Kontakt

Adresa:
Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

Spojenie:

Tel: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

Úradné hodiny

Po 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Ut 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
St 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
Št neúradný deň
Pi 7:30 - 11:30   12:00 - 14:00

Príhovor starostu obce.

Dominanty v obci

Kostol a kaplnka miestneho cintorína. Ostatné dominanty sú tvorené dvomi druhmi prírodných prvkov: horizontom pohoria Bielych Karpát  a údolným tokom Drietomice. Považský Inovec a Strážovské vrchy na opačnej strane toku Váhu tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny.

09.01.2018

Daňové povinnosti k 31.1.2018

Upozornenie na daňovú povinnosť voči obci Drietoma - daň z nehnuteľností a daň za psa - do 31.1.2018

Detail

09.01.2018

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2018

Informácia o podmienkach odpustenia poplatku za komunálny odpad v roku 2018

Detail

08.01.2018

Katarínske hodovanie

Hody v Drietome sme tento rok oslavovali v dňoch 24.-26.11.2017.

Detail

22.12.2017

Zábavná pyrotechnika

Používanie zábavnej pyrotechniky v obci

Detail

06.12.2017

Mikuláš na Vianočných trhoch

Ako Mikuláš s čertom po Drietome chodili

Všetci veľmi dobre vieme, že 6. decembra má sviatok svätý Mikuláš a že večer predtým chodí a rozdáva sladké balíčky.

Detail

05.12.2017

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Začiatkom decembra opäť nastal čas privítať našich najmladších obyvateľov, ktorí sa narodili v priebehu posledných 12 mesiacov.

Detail

13.11.2017

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

na orezanie a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení

Detail

10.11.2017

Oznámenia verejnou vyhláškou

Spoločnosť Ekorem s.r.o. oznamuje údržbu elektrického vedenia nízkeho napätia v lokalitách: Holbová, Liešna, Machunka, Kykula časť Handrláky, Beňové, Zvrácená

Detail

Základné informácie

Prvá písomná zmienka o obci r. 1244
Nadmorská výška stredu obce 242 m
Minimálna nadmorská výška 215 m.n.m.
Maximálna nadmorská výška 771 m.n.m.
Katastrálna výmera 3583,27  ha
Miestne časti – osady Brúsne, Branné, Zvrátená, Holbová, Liešna majer,
Liešna-rekreačné stredisko
Počet obyvateľov obce k 31.01.2007 2059
Poštové smerovacie číslo 913 03
Telefónne smerové číslo miestne 032

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kataster obce patrí podľa regionálneho geomorfologického členenia do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, jej provincie Západné Karpaty a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, kde je súčasťou oblasti Slovensko-moravských Karpát, a to jedného z ich celkov – Bielych Karpát a Považského podolia.

Územie klimaticky patrí do dvoch typov a to typu kotlinovej klímy a horskej klímy. Kotlinový typ klímy špecifikuje teplá klimatická oblasť a mierne teplá klimatická oblasť. Územie tvorené pohorím Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu mierne teplého, vlhkého, vrchovinového a do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. Naproti tomu územie tvorené Považským podolím patrí do teplej klimatickej oblasti, a to do obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou . Najvyššie hrebene v chotári charakterizuje typ horskej klímy a subtyp chladná klíma. Priemerná ročná teplota dosahuje v horských oblastiach 6-8 C, v pahorkatinovej oblasti 8,5-9 C. Ročný úhrn zrážok v pahorkatinách dosahuje od 690 do 800 mm, so stúpajúcou nadmorskou výškou vzrastá na 800 až 1100 mm.