Obsah

Pamätihodnosti

obec_urad

Kaštieľ, Drietoma č.29
Kaštieľ rodiny Chorinských, r.1850.

Sídlo obecného úradu. 

   
kastiel Kaštieľ, Drietoma č.194
Kaštieľ rodiny Borčických, r.1827.
   
Sedliacký dom, Sedliacký dom, Drietoma č.37
Veľmi zachovalá stavba sedliackeho domu s prvkami dobovej architektúry.
   
javor Obecný park
V parku sa nachádzajú niekoľkostoročné pagaštany konské, lipy malolisté, javory horské, jasene ovisnuté, borovice štíhle, socha sv. Jána Nepomuckého a časť kovového historického oplotenia. Javor horský vyhral celoslovenskú súťaž Strom roka 2008.
   
kostol Neorenesančný jednoľodový kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímsko-katolícky kostol s vežou postavenou excentricky na os kostola. Bol postavený v r.1901 na mieste staršieho kostola. Na cintoríne vedľa kostola je kaplnka s. Kríža z r.1875.
   
zvonica Zvonica na evanjelickom cintoríne
Veľmi zachovalá pseudobaroková zvonica.
   
bralo Prírodná pamiatka Drietomské bradlo
Rok vyhlásenia za prírodnú pamiatku – 1965. Štátom chránený prírodný útvar Drietomské bralo s výmerou 39200 m2 je dôležitý z hľadiska geologického. Ide o jediné miesto v Západných Karpatoch, kde v súvislom profile vystupuje vrchný trias vo fácii kremencov, pieskovcov a bridlíc v Kysuckej sérii bradlového pásma. Využíva sa aj ako vedeckovýskumný objekt.
   
vzajom Symbol vzájomnosti obyvateľov obcí Drietoma a Starý Hrozenkov na hranici s Českou republikou 
   
Pamätná tabuľa – prof. Ján Pettko Pamätná tabuľa pred budovou ZŠ – profesor Ján Pettko  (1812 - 1890)

 

  

   
Pamätná tabuľa partizánov Pamätná tabuľa partizánov