Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

ÚRADNÁ TABUĽA 


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška Obce Drietoma - Stavebné povolenie: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Drietoma“ 26.02.2020 13.03.2020
Wifi pre Teba 25.02.2020 12.03.2020
Oznámenie o doručení písomnosti: Územný plán obce Hrabovka 25.02.2020 12.03.2020
Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 na nájom nehnuteľného majetku obce Drietoma 21.02.2020 08.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Požiadavka na voľbu do prenosnej volebnej urny 21.02.2020 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Volebná miestnosť 21.02.2020 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 08.01.2020 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie 08.01.2020 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.12.2019 01.03.2020
Zverejnenie zámeru obce: Prenájom časti nebytových priestorov v budove ZŠ neziskovej organizácii Slnečný lúč 12.11.2019 28.11.2019
Zverejnenie zámeru obce: Predaj pozemku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 12.11.2019 28.11.2019
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Vyhlásenie volieb a stanovenie dňa konania 29.2.2019 06.11.2019 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Informácie pre voliča 06.11.2019 01.03.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR: Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 17.10.2019 01.03.2020
Oznámenie o doručení písomnosti - Projekt protipovodňovej ochrany obce Drietoma 16.08.2019 01.09.2019
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Drietoma 05.04.2019 21.04.2019
Projekt: Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne 20.02.2019 08.03.2019
Plán odpadového hospodárstva obce Drietoma na roky 2016-2020 20.11.2018 06.12.2018
Zmluva o grantovom účte 12.10.2018
Komunitný plán sociálnych služieb obce Drietoma 2018-2022 03.07.2018 19.07.2018
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK